Ekstraordinær båndtvang innføres i Tolga kommune fra og med 01.03.2022.

Med hjemmel i hundeloven s § 6 bokstav f og lokal forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven i Tolga kommune, § 3, innfører Tolga kommune herved ekstraordinær båndtvang for alle hunder. Dette innebærer at alle hunder skal holdes forsvarlig i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade vilt.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang gjelder fra og med 1. mars til og med 31.mars i alle deler av kommunen som ligger lavere enn 900 meter over havet.
Fra 1. april gjelder den ordinære båndtvangen for alle deler av kommunen.

Vedtaket begrunnes med ekstraordinære snømengder som skaper problemer for viltet. Spesielt er rådyra utsatt og tåler ikke å bli stresset av løshunder slik snøsituasjonen nå er.
Høyere enn 900 meter over havet, i praksis oppe på snaufjellet og øverst i bjørkebeltet, er det lov å ha hunden løs (men under kontroll) fram til 31. mars.

Dersom forholdene skulle endre seg vesentlig før utgangen av mars måned vil forskriften bli vurdert opphevet.

28.02.2022
Siv Stuedal Sjøvold
Kommunedirektør

Har du tenkt deg til Røros, eller skal du kjøre Rv 3 gjennom Østerdalen i vinter, vil jeg anbefale å ta en avstikker til vakre Vingelen nasjonalparklandsby! Her er det garantert vinterstemning!

Har du tenkt deg til Røros, eller skal du kjøre rv 3 gjennom Østerdalen i sommer, vil jeg anbefale å ta en liten avstikker til vakre Vingelen nasjonalparklandsby!

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv