Har du tenkt deg til Røros, eller skal du kjøre rv 3 gjennom Østerdalen i sommer, vil jeg anbefale å ta en liten avstikker til vakre Vingelen nasjonalparklandsby!

Fem gode grunner til å besøke Vingelen:

1 Her kan du oppleve seterliv og lokale mattradisjoner. Vi har flere nydelige setergrender, med både ku, sau og hest på beite. Og du kan kjøpe Norges beste blåmuggost fra Eggen gardsysteri.

Seterliv i Vingelen foto Ingrid Eide

2 Vandre runden langs kulturstien i sentrum. Ta flotte bilder av solsvidde tømmerhus langs veien, ta en titt i den gamle østerdalsstua i museet og avslutt med lunsj på Bunåva kafe

Kultursti i Vingelen foto Ingrid Eide

3 Vi har mange seterveier ideelle for sykling, fjellturer i lettgått terreng og mange fiskevann med fjellørret.

Sykling på seterveier i Vingelen foto Ingrid Eide

4 Overnatter du på hyggelige Vingelsgaard Gjestgiveri kan du få en matopplevelse av de sjeldne. Du kan også overnatte i ei gammel sommerstue, på et stabbur eller en setervoll. Se flere overnattingsforslag her: Overnatting på gard eller overnatting på hytte. Foto: Per Erik Jæger.

Vingelsgaard Gjestgiveri overnatting frokostbord Per Erik Jæger

5 Her slipper du å gå i kø, og kan nyte frisk luft, frihet og stillhet i fulle drag. Her er det plass til alle!

Setervoll i Vingelen foto Ingrid Eide

Alle foto dersom ikke oppgitt: Ingrid Eide.

Les mer om Vingelen på www.vingelen.com

 

På grunn av smittevernrestriksjoner har Miljødirektoratet bestemt at skyteprøven i 2021/22 kun består av de 5 skuddene mot dyrefigur. Grunneier kan likevel pålegge treningsskudd, men Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie har valgt å ikke gjøre det. Dette gjelder også for reinsjakt i øvrige deler av Forollhogna. I likhet med Miljødirektoratet vil vi imidlertid sterkt oppfordre alle storviltjegere å trene før jakta, så langt skytebanene er åpne og gir mulighet for dette.

Oppdatering 14. mai:
Kommunelegen i Tolga har i dag vedtatt en lokal forskrift som innebærer at det ikke vil være mulig å gjennomføre arrangementer 17. mai. Dette pga et foreløpig uavklart smitteutbrudd i regionen. Det anbefales at folk flagger og pynter som før, men at feiring må foregå i hjemmet uten å samle mennesker.
Skolen/barnehagens underholdning med "Astrid Lindgren i Vinnla" kan forhåpentligvis settes opp igjen senere i vår.
Vi ønsker alle en fin 17. mai. Ta godt vare på hverandre!

17 mai program Vingelen 2021 web

Dalsbygda Jaktlag, Vingelen Sameie og Vingelen Utmarkslag forvalter til sammen ca. 700 000 daa privateid skog og fjell i søndre del av Forollhogna i Nord Østerdalen med rein-, rype- og elgjakt som de viktigste inntektskildene. Vi har også mange hytter og buer som står åpne eller leies ut og disse trenger tilsyn. Vi har også et omfattende bomveinett.

Arbeidet består i:
• Reinsoppsyn i Forollhogna Villreinområde underlagt oppsynsledelsen
• Rypejaktoppsyn
• Hyttetilsyn og forefallende oppgaver som enkelt vedlikehold, supplering av utstyr, om nødvendig vask og dotømming
• Bompengekontroll og enkelt veivedlikehold
• Fiskeoppsyn og fiskekultivering
• Elgjaktoppsyn, også noen oppgaver for viltnemnda
• Informasjon og veiledning til besøkende og rettighetshavere

Omfang: ca. 800 timer i perioden 15.06 – 15.11. Dette utgjør en full stilling i perioden.

Krav til kvalifikasjoner for personell:
• Utdanning innen utmarksforvaltning eller lignende.
• Kurs i natur- og kulturminneoppsyn.
• Begrenset politimyndighet, eller nødvendige kvalifikasjoner til å skaffe det innen rimelig tid.
• Erfaring fra oppsynsarbeid og/eller praktisk feltarbeid.

Det er en fordel om du er strukturert, har god rolleforståelse, er en god lagspiller og er omgjengelig.

Vi ber om tilbud som omfatter:
• Timepris inkl. alle avgifter, og hvilke timer som vil bli fakturert i forhold til forberedelser og evt. kurs.
• Kvalifikasjoner for aktuelt personell.
• Beskrivelse av gjennomføringsevne. Det er en forutsetning at dere kan levere ihht. omfang nevnt over.

Hvem kan gi tilbud.
• Firma med aktuelle kvalifikasjoner og kapasitet.
• Enkeltmannsforetak.
• Enkeltpersoner med nødvendige kvalifikasjoner. Da trenger vi ikke timepris, men en enkel CV.
Tilbud/søknad sendes til innen 10.04.2021.

Kontaktpersoner:
John Haakon Stensli, 99546115
Jakob Trøan, 91360373
John Westgård, 95883522
Kjetil Eggen, 90839646

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv