Forollhogna natur fjell Erik Ydse

Høring av utkast til besøksstrategi for Forollhogna

Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder er nå lagt ut til høring med høringsfrist 22.januar 2016.
Nasjonalparkstyret for Forollhogna oppfordrer til bredt engasjement om planen og ber om innspill til innhold, mål, strategier og tiltak.

Høringsbrev og utkast til besøksstrategi, samt bakgrunnsdokumenter er lagt ut på nettsidene til styret.

Gå til Nasjonalparkstyrets nettsider for å laste ned og lese hele utkastet til besøksstrategi.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv