På grunn av smittevernrestriksjoner har Miljødirektoratet bestemt at skyteprøven i 2021/22 kun består av de 5 skuddene mot dyrefigur. Grunneier kan likevel pålegge treningsskudd, men Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie har valgt å ikke gjøre det. Dette gjelder også for reinsjakt i øvrige deler av Forollhogna. I likhet med Miljødirektoratet vil vi imidlertid sterkt oppfordre alle storviltjegere å trene før jakta, så langt skytebanene er åpne og gir mulighet for dette.
Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv