De siste dagene har NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 satt et sterkt preg på Vingelen. Mye militær trafikk og soldater som dukker opp de mest uventede steder fører til litt ekstra spenning i hverdagen. Det har til dels vært utfordrende føre, med en del snø, regn og glatte veier. Du må forvente å måtte bruke ekstra tid på alle veier til og fra Vingelen, også seterveiene. Pansrede kjøretøy har dårlig sikt og er tunge. Vær ekstra forsiktig når du ser dem på veien! Vi oppfordrer alle om å begrense unødvendig kjøring og ta det med ro de dagene øvelsen pågår. Feltøvelsen avsluttes 7. november, men det vil det vil bli mye trafikk også i dagene etterpå under tilbaketrekkingen.

Informasjon om trafikken dag for dag fås på nettsida til Statens Vegvesen.

Soldat ved Byggern Byggern

Grete på Innkjøpslaget ønsker nye kunder velkommen! Foto: Innkjøpslaget/Byggern Vingelen

Bua1 Hege Hovd

Bua 2 Hege Hovd

Mye militær aktivitet i sentrum 30. oktober. Foto: Hege Hovd

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv