Foreninger

Vingelen er et aktivt lokalsamfunn. Her er en oversikt over noen av de foreninger og organisasjoner som finnes i bygda. 


Klettsno 4H er en aktiv klubb med ca 30 medlemmer. Du kan starte som aspirant fra 4. klasse.

Tøllånøta er Vingelens eget bygdeblad. Det kommer ut to ganger i året, ca til St. Hans og til jul, og er et fyldig og fargerikt magasin på rundt 80 sider.

Vingelen Sanitetsforening arbeider for kvinners og barns helse, både i forskning, forebyggende og omsorg.

Bunåva boksamling startet opp i 2010. Boksamlinga drifter utlånet av bøker på Bunåva kafe i Vingelen, og arrangerer jevnlig bok-kvelder med foredrag eller bokbad med aktuelle forfattere. 

Vingelen Utmarkslag og Vingelen sameie er de to største grunneiersammenslutningene i bygda og dekker all utmark i Vingelen sogn.

Vingelen Bygdekvinnelag er et lag for alle damer med hjerte for Vingelen!

Vingelen Idrettslag er et aktivt amatøridrettslag. VIL ble stiftet i 1902.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv