Det er viktig at alle leverer en ordentlig liste med navn, kontonummer, antall av hvert dyr, dato for felling og fellingssted.
Dette leveres til leder av jaktutvalget. Høyre framfot skal leveres inn sammen med denne info. Husk jakttidene!

Skuddpremiesatser:
Rev 600 kr
Mår 600 kr
Mink 600 kr
Grevling 200 kr
Røyskatt 100 kr
Ravn 300 kr
Kråke 200 kr
Skjære 50 kr

For å få utbetalt skuddpremier, må rapport/ føtter fremvises innen 1. mai i fangståret. Det blir ikke utbetalt hvis det er samlet for flere år.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv