Last ned kart over rypefeltene her. 

Kortsalg:

I Vingelen er det kortsalg til utenbygdsboende på to felt med fire kort per felt per uke de tre første ukene av jakta.

Søknadsfristen er alltid 10. april.
Felt 1 Grårabben 4 ukeskort ganger tre uker.
Felt 2 Knausvola 4 ukeskort ganger tre uker.
Felt 3 Nordre Gjersjøhøa, pakker med hytte og jakt de første 3 ukene (kun ukedagene, helga er forbeholdt innenbygdsboende).

Søknader på Grårabben leverer du digitalt på Inatur ved å følge denne linken
Søknader på Knausvola leverer du digitalt på Inatur ved å følge denne linken
Søknader på Nordre Gjersjøhøgda leverer du digitalt på Inatur ved å følge denne linken

Trekningen vil bli gjennomført i løpet av en 14 dagers periode etter søknadsfristen, litt avhengig av påskeferien.

Fra 1. oktober blir salget også distribuert via Inatur, med tilsvarende fordeling på antall (døgn/ukeskort) og felt som nevnt over.
Salget i oktober åpnes under forutsetning om at bestanden er stor nok til at Sameiet mener det er forsvarlig. Salget starter derfor i slutten av august, etter gjennomført taksering.

I gode rypeår selges også kombinert rype/skogsfuglfelt på Vola. Salget på dette feltet starter derfor også i slutten av august, etter gjennomført taksering. Baglimit Vola 2020: 1 rype og 1 skogsfugl per døgn. Jakta på dette feltet avsluttes 25. september.

Baglimits (2020): 

  September       Oktober-desember
Felt Døgnkvote   Ukeskvote           Døgnkvote  
Grårabben   4 16 4
Knausvola 3 16 2
Nordre Gjersjøhøa    4 12 4*
       

* Kun jakt i oktober på Nordre Gjersjøhøa
Baglimits for høsten blir alltid avgjort mot slutten av august etter taksering.

Priser

Terreng 1.uke 2. uke 3.uke Etter 1. oktober (døgnkort)
Grårabben 5000 4500 4000 450
Knausvola 5000 4500   400
Nordre Gjersjøhøa (5 dager + hytte) 25 000 25 000 25 000 450

På disse feltene selges kun ukeskort før 1. oktober.

 

Innenbygdsboende/rettighetshavere i Vingelen:

Baglimit 2020 for innenbygds: Sesongkvote på 25 ryper. Døgnkvote på 4 ryper per dag i hele sesongen.
Baglimit for høsten avklares alltid i slutten av august etter taksering.
Innenbygdsboende kan i oktober jakte inntil 1 dag per leiefelt per jeger. Feltleierne varsler (som tidligere år) når de jakter selv.
Innenbygdsboende i Vingelen kjøper kort på Inatur.


Takseringsresultater

Takseringsrapporten blir som regel klar i siste halvdel av august. Alle som tildeles kort i Vingelen får beskjed på e-post, i tillegg legges årets resultater ut her så fort de foreligger.

Takseringsresultater Vingelen 2020

Taksering Vola 2018

Takseringsresultater Vingelen 2019

Takseringsresultater Vingelen 2018

Takseringsresultater Vingelen 2017

Takseringsresultater Vingelen 2016

Takseringsresultater Vingelen 2015

Takseringsresultater Vingelen 2014

Takseringsresultater Vingelen 2013 

Takseringsresultater Vingelen 2012

Takseingsresultater Vingelen 2011

Takseringsresultater Vingelen 2010

Takseringsresultater Vingelen 2009

Takseringsresultater Vingelen 2008

Takseringsresultater Vingelen 2007


Rypeterreng på åremål

Neste anbudsrunde blir våren 2022. Interesse for feltene og mer info om anbudsprosessen får du ved å kontakte 

Følgende rypeterreng er utleid på åremål (2017-2021):

 • Bratthøa
 • Sletthøa
 • Søndre Gjersjøhøa
 • Skjæret
 • Tangen 
 • Bjønnåsfjellet
 • Svartåsfjellet
 • Båvola

 

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

 • roros
 • logo inatur
 • fishspot
 • tolgakommune
 • dalsbygda
 • logo Forollhogna nasjonalpark
 • norsk kulturarv