Last ned kart over rypefeltene her. 

Kortsalg:

I Vingelen er det kortsalg til utenbygdsboende på fire felt med opptil fire kort per felt per dag de tre første ukene av jakta.

Søknadsfristen er vanligvis 10. april. Trekning vil bli gjennomført i løpet av en 14 dagers periode etter søknadsfristen, litt avhengig av påskeferien.
I 2022 tester vi ut et nytt opplegg, og søknadsfristen i år blir derfor 1. mai.

Informasjon om tilgjengelige kort som kan søkes på ligger ute på Inatur:

Felt 1 Grårabben - send søknad via Inatur her
Felt 2 Knausvola - send søknad via Inatur her
Felt 3 Nordre Gjersjøhøa, her selges også pakker med hytte (Gjersjøhytta) og jakt - se oversikt på Inatur
Felt 4 Båvola, her selges også pakker med hytte (hytta ved Koversjøen) og jakt - se oversikt på Inatur

Salg av jakt fra 1. oktober blir også distribuert via Inatur, med tilsvarende fordeling på antall (døgnkort) og felt som nevnt over.

Salget i oktober åpnes under forutsetning om at bestanden er stor nok til at Sameiet mener det er forsvarlig. Salget starter derfor i slutten av august, etter gjennomført taksering. Dette salget skjer direkte uten søknad.

I middels gode og gode rypeår selges også kombinert rype/skogsfuglfelt på Vola. Salget på dette feltet starter også i slutten av august, etter gjennomført taksering. Baglimit Vola 2022: 2 ryper og 1 skogsfugl per døgn. Jakta på dette feltet avsluttes vanligvis 25. september, i gode år 23. desember. Det selges uansett ikke kort første uke i elgjakta (f.o.m. 25.09 t.o.m. 01.10).

Baglimits (2022):

  September       Oktober-desember
Felt Døgnkvote   Ukeskvote           Døgnkvote  
Grårabben   4 - 4
Knausvola 3 - 3
Nordre Gjersjøhøa    4 - 4
Båvola 3 - 3
       


Baglimits for høsten blir alltid avgjort mot slutten av august etter taksering.
I Grårabben og Knausvola kan det i tillegg til baglimit rype skytes 1 skogsfugl per dag.

Innenbygdsboende/rettighetshavere i Vingelen:

Baglimit 2022 for innenbygds: Sesongkvote på 30 ryper. Døgnkvote på 4 ryper per dag i hele sesongen.
Baglimit for høsten avklares alltid i slutten av august etter taksering.
Innenbygdsboende kan i oktober jakte inntil 1 dag per leiefelt per jeger. Feltleierne varsler (som tidligere år) når de jakter selv.
Innenbygdsboende i Vingelen kjøper kort på Inatur. Fra 2022 må det aktiveres overgang til leiefelt kvelden før (oktober).


Takseringsresultater

Takseringsrapporten blir som regel klar i siste halvdel av august. Resultatene legges ut her så fort de foreligger.

Takseringa for 2022 viser en kyllingproduksjon omtrent på nivå med 2021. Det er en nedgang i antall observasjoner, som trolig skyldes vanskelige forhold under takseringa.

Takseringsresultater Vingelen 2022

Takseringsresultater Vingelen 2021

Takseringsresultater Vingelen 2020

Taksering Vola 2018

Takseringsresultater Vingelen 2019

Takseringsresultater Vingelen 2018

Takseringsresultater Vingelen 2017

Takseringsresultater Vingelen 2016

Takseringsresultater Vingelen 2015

Takseringsresultater Vingelen 2014

Takseringsresultater Vingelen 2013 

Takseringsresultater Vingelen 2012

Takseingsresultater Vingelen 2011

Takseringsresultater Vingelen 2010

Takseringsresultater Vingelen 2009

Takseringsresultater Vingelen 2008

Takseringsresultater Vingelen 2007


Rypeterreng på åremål

Anbudsrunden for 2022 er nå avsluttet. Neste runde blir våren 2027. Ønsker du å melde interesse for feltene eller mer info om anbudsprosessen kontakt

Følgende rypeterreng er utleid på åremål (2022-2026):

 • Bratthøa
 • Sletthøa
 • Søndre Gjersjøhøa
 • Skjæret
 • Tangen 
 • Bjønnåsfjellet
 • Svartåsfjellet

 

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

 • roros
 • logo inatur
 • fishspot
 • tolgakommune
 • dalsbygda
 • logo Forollhogna nasjonalpark
 • norsk kulturarv