Rypeterreng i Vingelen leies ut for 5 år. Terrengene ligger i de mest produktive områdene av Forollhogna, og består av frodig lavfjell med stort innslag av vier og noe fjellbjørk med spesielt gode produksjonsforhold for lirype.Terrengene er lettgåtte og lettjaktede. Størrelsen varierer fra 14 000 – 22 000 dekar.

Det er bilvei inn i alle terrengene, og de er lett tilgjengelige. Det er anledning til å leie godt utstyrte hytter i eller nær alle terrengene. Det er også mulig å leie seg inn på Vingelsgaard Gjestgiveri med høy standard sentralt beliggende i Vingelen. På flere av feltene står det åpne buer som egner seg for en rast under jakta.

Leieterreng 2022-2026:

Felt nr   

Navn på felt                

Utropspris (per år)    

Budfrist

Se mer info
om feltet her     

Her kan du gi bud   

1

Sletthøa

350 000 kr

Torsdag 10.02.2022 kl 20.00  

 

2

Bratthøa

300 000 kr

Fredag 11.02.2022 kl 20.00

 

 

3

Tangen

300 000 kr

Mandag 14.02.2022 kl 20.00

 

 

4

Bjønnåsfjellet

250 000 kr

Tirsdag 15.02.2022 kl 20.00

 

 

5

Skjæret

200 000 kr

Onsdag 16.02.2022 kl 20.00

 

 

6

Søndre Gjersjøhøa

200 000 kr

Torsdag 17.02.2022 kl 20.00

 

 

7

Svartåsfjellet

150 000 kr

Fredag 18.02.2022 kl 20.00

 

 

 

Det selges et felt pr. dag med frist kl 20 00. Ingen bud blir videreført fra dagen før.

Er du usikker på hvordan du skal gi bud, kan du på hvert terreng gå inn på en testmodul for å registrere deg før det bærer løs. Dersom du vil registrere deg uten å gi bud på et spesielt terreng, eller bare teste budmodulen, kan du klikke her: https://www.bud.huntspot.no/?ID=102

Takseringsrapport for Vingelen kan du laste ned her.

Jaktregler:
Det er tillatt med inntil 6 faste jegere per år, og i tillegg 5 gjestejegerdøgn. Det er mulig å bytte inntil 2 faste jegere mot gjestejegerdøgn slik at det blir enten 5 faste + 13 gjestejegerdøgn, eller 4 faste + 20 gjestejegerdøgn.

Jakttid 10.09 - 28/29.02 unntatt helgedagsfredningen.

Det er tillatt for innenbygdsboende rypejegere å jakte på feltene i oktober måned, en dag per jeger og felt. Disse skal vike for feltleierne, og det finnes et system der dere kan varsle når dere skal jakte i oktober. Ved spesielt lave bestander vil det ikke bli anledning for innenbygdsboende å jakte på feltene. Utleier vil da også ta kontakt med leietakere for å finne gode ordninger for å ivareta bestanden.


For ytterligere opplysninger, kontakt Jakob Trøan i styret Vingelen Sameie på tlf 913 60 373 eller sekretariatet på tlf 47 92 11 87 / epost .

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv