Administrasjon og kontakt


Her kan du laste ned og lese årsmøtereferatene for Vingelen Sameie

Her kan du laste ned og lese årsmøtereferatene for Vingelen Utmarkslag

Last ned og les oppdaterte vedtekter for Sameiet. Vedtektene inkluderer endringer etter årsmøter i 2006 og 2013.

Trenger du en oversikt over medlemmer og andeler, kontakt Mona Tangen i Vekstra på tlf 62 79 06 45 eller epost

 

Last ned og les oppdaterte vedtekter for Utmarkslaget. Vedtektene inkluderer endringer etter årsmøte i 2013.

Trenger du en oversikt over medlemmer og andeler, kontakt Mona Tangen i Vekstra på tlf 62 79 06 45 eller epost

 

Her får du kontaktinformasjon og en oversikt over alle styremedlemmer.

Her får du kontaktinformasjon og en oversikt over alle styremedlemmer.

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv