Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Styreleder John Haakon Stensli 99 54 61 15
Styremedlem Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
Styremedlem Torgeir Svae 97 67 80 11
       
Fiske- og hytteutvalget
Leder Jakob Trøan 91 36 03 73
Styremedlem Ole Erik Engset 90 61 74 28
Styremedlem Jon Gransletten 48 11 38 44
       
Varamedlemmer til styret
Vara 1 Stig Brevad Lien 91 75 58 26
Vara 2 Astrid Alice Haug 95 05 75 13
       
Varamedlemmer til fiske- og hytteutvalget
Vara 1 Marius Eggen 99 29 84 05
Vara 2      
       
Revisorer
  Olav Østvang 47 29 57 66
  Mari Trøan 41 03 19 47
       
Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna
  Tre fra styret, samt    
  Ole Oscar Kleven 90 66 70 05
  John Westgård 95 88 35 22
  Odd Arvid Nordset 91 17 54 42
       
Valgkomite
Leder Erik Livoll 91 39 63 51
  Øyvind Motrøen 90 10 27 78


(Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet april 2018)

Her får du oversikt over valg og godtgjørelser pr april 2018

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • seterlandet
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • vingelen nasjonalparklandsby2016
  • norsk kulturarv