Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Styreleder Henning Jarle Lund 41 45 44 66

 

Styremedlem Ole Erik Engset 90 61 74 28
Styremedlem Audun Urset 97 77 96 79
       
Fiske- og hytteutvalget
Leder Jakob Trøan 91 36 03 73  
Styremedlem Helge Rønning 91 83 35 24
Styremedlem Ragnar Sollid 95 92 95 10
       
Varamedlem til hovedstyret
   Helge Granli  94 15 76 52  
       
Revisorer
  Olav Østvang 47 29 57 66
  Mari Trøan 41 03 19 47
       
Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna 2023
  Amund Fjerdingsgjelten    
  Erik Livoll    
  Øistein Aasen    
       
Valgkomite
Leder Lotte Iversen 92 88 88 48
  Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
  Stig Brevad Lien 91 75 58 26

(Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet april 2022)

Godtgjørelser gjeldende pr 2022:
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Leder i Fiske- og hytteutvalg: kr 4 000,- pr år
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid, timepris (faktureres): kr 300,-
• Traktor med fører: kr 600,- per time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv