Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Leder John Westgård 95 88 35 22
Styremedlem Torfinn Røe 95 81 83 07
       
Jaktutvalget
Leder Erik Livoll 91 39 63 51
Styremedlem Skjalg Urset Dalseng 95 83 12 31
Styremedlem Ove Tobro 48 21 70 28
       
Veisameiet
Leder Martin Tronslien 95 27 26 56
Styremedlem Grim Jardar Aasgård 91 32 98 56
Styremedlem Sveinar Aasgård 91 12 52 64
       
Vara Ingrid Vingelsgaard 99 36 82 62
       
Revisorer
  Guro Svae 99 72 01 18
  Lina Julnes 98 85 76 15
       
Valgnemd
Leder Jan Røe 93 68 17 17
  Elin Vangstrøen 48 03 04 75
  Anders Nordstad 91 39 63 72

 

Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet i april 2019.

Godtgjørelser gjeldende pr 2019:
• Leder: kr 4 000,- pr. år
• Utvalgsledere : kr 2 000,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Lagsarbeid: kr 250,- pr. time
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv