Funksjon, navn og kontaktinformasjon
Leder Olav Østvang 47 29 57 66
Nestleder Einar Hilmarsen 90 92 03 27   
       
Jaktutvalget
Leder Erik Livoll 91 39 63 51
Styremedlem Skjalg Urset Dalseng 95 83 12 31
Styremedlem Ove Tobro 48 21 70 28
       
Veisameiet
Leder Martin Tronslien 95 27 26 56
Styremedlem Grim Jardar Aasgård 91 32 98 56
Styremedlem Sveinar Aasgård 91 12 52 64
       
Vara Pål Røhner  48 00 97 68  
       
Valgnemd
Leder Anders Nordstad 91 39 63 72
  Lotte Iversen 92 88 88 48  
  Trond Magne Aasheim 91 70 28 59
       
Møteleder 2022 Toril Østvang    

 

Oversikt over verv er oppdatert etter årsmøtet i april 2021.

Godtgjørelser gjeldende pr 2021:
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år
• Heldagsmøter: kr 1 500,-
• Kveldsmøter: kr 500,-
• Annet arbeid: kr 300,- pr. time
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time

Facebook 170x901
outtt advert digital 370x210px

  • roros
  • logo inatur
  • fishspot
  • tolgakommune
  • dalsbygda
  • logo Forollhogna nasjonalpark
  • norsk kulturarv